Archive

 • Sort Blog:
 • All
 • Bouw
 • Duurzaamheid
 • MVO
 • Nieuwbouw
 • Onderhoud
 • Ontwikkelingen
Hudson's Bay

Ubink: Het land door voor Hudson’s Bay

Hudson’s Bay

Na het faillissement van V&D restte enkel nog de vraag: wat gaat er met al die panden gebeuren? Maar toen was daar het Canadese Hudson’s Bay Company (HBC) om haar entree te maken in het Nederlandse winkelbeeld. De warenhuizen die HBC de komende twee jaar verwacht te openen zullen naar schatting 2.500 banen opleveren, zo stelt NRC Handelsblad. Verder zal de verbouwing van de panden tijdelijk werk verschaffen aan 2.500 mensen; én daar pikt Ubink Bouw en Onderhoud ook een graantje mee.

 

Werkzaamheden Hudson’s Bay

Medio 2017 zijn wij gestart met het opnemen en vervangen van het hang- en sluitwerk in de warenhuizen. Een klus waar onze medewerkers het hele land voor afreizen: van Zwolle tot Maastricht, en onder meer in Den Bosch, Leiden en Amsterdam. Oorspronkelijk was de opdracht enkel voor het vervangen van de cilinders in 10 vestigingen. Maar door de kwaliteit die hierbij geleverd werd, de flexibele inzet van mensen en uitvoering zonder inbreuk te maken op de bedrijfsvoering is de opdracht verbreed naar ál het hang- en sluitwerk in de warenhuizen.

 

Fasering Hudson’s Bay

Deze eerste 10 vestigingen vormen fase 1 van de in totaal 20 winkels die Hudson’s Bay in Nederland gaat openen. Inmiddels heeft Ubink ook fase 2 gegund gekregen. Voor fase 2 heeft Ubink, naast de uitvoering, ook een adviserende rol gespeeld met betrekking tot het ontwerp- en uitvoeringsplan.

 

Een nieuw concept introduceren in een bestaand pand brengt, door de kaders waarbinnen gewerkt moet worden, hele andere uitdagingen met zich mee dan nieuwbouw. De grootste uitdaging zit hem dan ook in het uitvoeren van het werk, zonder inbreuk te maken op de bedrijfsvoering. Hoewel de winkels officieel nog niet geopend zijn, zijn deze wel in bedrijf. Medewerkers zijn namelijk al bezig met het inrichten van de winkels en inventaris in de schappen te leggen.

 

De tweede uitdaging is met name de tijd: net als met iedere retail-klus zijn ook hier de deadlines heel strak. Hudson’s Bay heeft al bepaald wanneer de winkels geopend worden, en dat voert de werkdruk aardig op.

 

Maar voor Ubink Bouw en Onderhoud, een bedrijf dat veel voor grote namen werkt en (zacht uitgedrukt) gewend is om onder hoge tijdsdruk kwaliteit te leveren, is dat geen enkel probleem.

Schiphol 1

Vervangen stalen gevelbeplating Hal 1 Gebouw 565 Schiphol

Ubink Bouw en Onderhoud uit Almere voert regelmatig bouw- en onderhoudswerkzaamheden uit voor KLM Cargo op Schiphol. Zo hebben wij ook bij Hal 1 van Gebouw 565 de bestaande stalen gevelbeplating vervangen. Hier is asbest geconstateerd. Wij hebben dit gesaneerd en afgevoerd en vervolgens het gebouw rondom van nieuwe beplating voorzien. Tijdens onze werkzaamheden gingen de bedrijfsactiviteiten van KLM gewoon door. Er moest dus met een zeer strakke planning gewerkt worden.

 

Onze werkzaamheden voor vervangen stalen gevelbeplating Hal 1 Gebouw 565 Schiphol omvatten:

 

 

 • maken van werkplannen;
 • maken van uitvoeringsplanning;
 • maken van tekening bouwplaatsinrichting;
 • organiseren van wekelijks voortgangsoverleg;
 • demonteren van 1000 m² asbestbeplating;
 • dagelijks vrijgeven van terrein en afvoeren van asbest;
 • demonteren vaste elementen (kooiladder e.d.) van de gevels en nieuwe elementen aanbrengen;
 • aanbrengen van isolatie en beplating;
 • aanbrengen van dakkappen;

 

Door direct overleg met de verantwoordelijken in de werkplaats zijn wij in staat om zo efficiënt mogelijk met het werkterrein om te gaan. Zo is de beperkte ruimte hierdoor geen probleem geweest en kon de bedrijfsvoering van KLM gewoon doorgang vinden. Door een efficiënt werkplan te maken konden wij ervoor zorgdragen dat de gestelde planning van maximaal 3 weken gehaald werd.

 

 

 

Vervangen asbestbeplating Gebouw 565 Schiphol

Opdrachtgever: KLM Equipment Services Schiphol
Aannemer: Ubink Bouw en Onderhoud
Uitvoerder: Ubink Bouw en Onderhoud

Ubink realiseert nieuwe inrichting Rabotoren Almere

In 2014 heeft Ubink Bouw en Onderhoud uit Almere 5 van de 11 verdiepingen van de Rabotoren in Almere gerenoveerd. De herinrichting van deze verdiepingen vond plaats in het kader van Het Nieuwe Werken. Dit principe gaat uit van het belang van de werknemer en het creëren van een gezonde werkomgeving. Door muren waar mogelijk te verwijderen ontstaat er een open werksfeer. Dit uitnodigt uit om meer contact te hebben met de mensen om je heen en bevordert de samenwerking onderling.

 

Ubink Bouw en Onderhoud voert al langer regulier onderhoud uit voor Rabobank Almere en heeft ook bij andere opdrachtgevers ruime ervaring met dit soort projecten, ook met het Nieuwe Werken. Daarom is Ubink ingeschakeld om zowel de coördinatie als de uitvoering van dit project uit te voeren.

 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden in de Rabotoren heeft Ubink Bouw en Onderhoud veel meegedacht met opdrachtgever Rabobank Almere. Hierdoor was het een goed en geslaagd project waar Ubink met veel aandacht en genoegen aan heeft gewerkt.

 

 

Ubink realiseert nieuwe inrichting Rabotoren Almere

Opdrachtgever: Rabobank
Aannemer: Ubink Bouw en Onderhoud
Uitvoerder: Ubink Bouw en Onderhoud