Archive

 • Sort Blog:
 • All
 • Bouw
 • Duurzaamheid
 • MVO
 • Nieuwbouw
 • Onderhoud
 • Ontwikkelingen

Dakrenovatie 3600m2 – Alfen

Ubink Bouw en Onderhoud is in september dit jaar gestart met de renovatie van het dak van het hoofdkantoor van Alfen in Almere. Het dak is maar liefst 3600m2 groot en moet in de nabije toekomst plaats bieden aan zo’n 900 zonnepanelen. 

Alfen is een bedrijf dat opereert in het hart van de energietransitie en biedt hierin hoogwaardige en slimme end-2-end energieoplossingen voor de toekomst. Alfen ontwikkelt en produceert transformatorstations, energie-opslagsystemen en opladers voor elektrische voertuigen. Met 85 jaar ervaring heeft Alfen een unieke combinatie van diepgaande kennis en innovatief vermogen. Steen Hilsbo, technicus elektrotechniek vertelt: “Wij zijn als bedrijf actief op het gebied van duurzame energie en daarom willen wij uiteraard zelf ook iets doen aan onze CO²-uitstoot. Dit kan het beste door zelf energie op te wekken”. Door de enorme oppervlakte van het dak waren zonnepanelen de beste oplossing.

Energieneutraal door inzet zonnepanelen
Na de renovatie van het dak is er straks plaats voor maar liefst 900 panelen. Deze zonnepanelen leveren ongeveer 350.000 Ew (Exawatt) per jaar. Dit is gelijk aan het jaarlijkse verbruik van alle aangesloten bedrijfspanden en de elektrische auto’s van Alfen. Voordat de zonnepanelen kunnen worden geplaatst wordt het gehele dak gerenoveerd door Ubink. Naast dat het dak al 20 jaar oud is en toe was aan vervanging, moet het dak voor het plaatsen van zonnepanelen ook geïsoleerd zijn met onbrandbare steenwol. Dit is sinds kort verplicht door verzekeringsmaatschappijen bij het plaatsen van zonnepanelen. “Doordat het dak straks beter geïsoleerd is kunnen we daarnaast ook nog eens energie besparen bij het koelen en verwarmen van het pand”, vertelt Steen Hilsbo.

Werkzaamheden ’s nachts
Om te voorkomen dat de productie van Alfen stil komt te liggen worden de werkzaamheden aan de onderkant van het dak ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd. De werkzaamheden op het dak vinden gewoon overdag plaats. Steen Hilsbo vertelt hierover: “De samenwerking met Ubink gaat erg goed en we zijn blij dat een deel van de werkzaamheden buiten onze werktijden kunnen plaatsvinden. Hierdoor ondervinden wij eigenlijk weinig overlast van de renovatie van het dak. Wij werken al jarenlang samen en het onderling vertrouwen in elkaar is daarom ook groot.”

Constructie
Tijdens de renovatie van het dak is opnieuw nagedacht over de constructie van het dak. Om meer ruimte te maken voor zonnepanelen worden 4 van de 6 lichtstraten verwijderd. Door het plaatsen van de zonnepanelen neemt ook het gewicht op het dak toe. Om ervoor te zorgen dat er niet nog extra gewicht op het dak komt door stilstaand water is ervoor gekozen om de waterafvoer ook aan te passen op de nieuwe situatie. Er wordt nu een overstort geplaatst en met behulp van verdiepte goten wordt regenwater zo snel mogelijk van het dak gevoerd. In augustus is het eerste deel van het dak, waar geen zonnepanelen komen, al vernieuwd. De prognose is dat begin 2022 de bouwkundige werkzaamheden zijn afgerond. Aansluitend worden de zonnepanelen geplaatst.

Schippersgarage en Flevogarage – Vastgoedbedrijf Almere

Onlangs heeft Ubink een onderhoudscontract getekend met het Vastgoedbedrijf Almere voor het planmatig onderhoud aan de Schippersgarage.

Hieronder vallen bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden aan de vloerafwerking en diverse schilderwerkzaamheden. Zo gaat Ubink epoxy vloeren realiseren op onder andere de hellingsbanen en wordt er nieuwe belijning aangebracht. Daarnaast gaan we de betonwanden hydrofoberen om ze vuil- en waterafstotend te maken.

De werkzaamheden gaan binnenkort van start en duren ongeveer 14 weken.

Hieronder wat foto’s van de huidige situatie, wanneer de werkzaamheden van start zijn gegaan zullen wij deze pagina updaten met foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden.

 

Schiphol 1

Vervangen stalen gevelbeplating Hal 1 Gebouw 565 Schiphol

Ubink Bouw en Onderhoud uit Almere voert regelmatig bouw- en onderhoudswerkzaamheden uit voor KLM Cargo op Schiphol. Zo hebben wij ook bij Hal 1 van Gebouw 565 de bestaande stalen gevelbeplating vervangen. Hier is asbest geconstateerd. Wij hebben dit gesaneerd en afgevoerd en vervolgens het gebouw rondom van nieuwe beplating voorzien. Tijdens onze werkzaamheden gingen de bedrijfsactiviteiten van KLM gewoon door. Er moest dus met een zeer strakke planning gewerkt worden.

 

Onze werkzaamheden voor vervangen stalen gevelbeplating Hal 1 Gebouw 565 Schiphol omvatten:

 

 

 • maken van werkplannen;
 • maken van uitvoeringsplanning;
 • maken van tekening bouwplaatsinrichting;
 • organiseren van wekelijks voortgangsoverleg;
 • demonteren van 1000 m² asbestbeplating;
 • dagelijks vrijgeven van terrein en afvoeren van asbest;
 • demonteren vaste elementen (kooiladder e.d.) van de gevels en nieuwe elementen aanbrengen;
 • aanbrengen van isolatie en beplating;
 • aanbrengen van dakkappen;

 

Door direct overleg met de verantwoordelijken in de werkplaats zijn wij in staat om zo efficiënt mogelijk met het werkterrein om te gaan. Zo is de beperkte ruimte hierdoor geen probleem geweest en kon de bedrijfsvoering van KLM gewoon doorgang vinden. Door een efficiënt werkplan te maken konden wij ervoor zorgdragen dat de gestelde planning van maximaal 3 weken gehaald werd.

 

 

 

Vervangen asbestbeplating Gebouw 565 Schiphol

Opdrachtgever: KLM Equipment Services Schiphol
Aannemer: Ubink Bouw en Onderhoud
Uitvoerder: Ubink Bouw en Onderhoud

Ubink realiseert nieuwe inrichting Rabotoren Almere

In 2014 heeft Ubink Bouw en Onderhoud uit Almere 5 van de 11 verdiepingen van de Rabotoren in Almere gerenoveerd. De herinrichting van deze verdiepingen vond plaats in het kader van Het Nieuwe Werken. Dit principe gaat uit van het belang van de werknemer en het creëren van een gezonde werkomgeving. Door muren waar mogelijk te verwijderen ontstaat er een open werksfeer. Dit uitnodigt uit om meer contact te hebben met de mensen om je heen en bevordert de samenwerking onderling.

 

Ubink Bouw en Onderhoud voert al langer regulier onderhoud uit voor Rabobank Almere en heeft ook bij andere opdrachtgevers ruime ervaring met dit soort projecten, ook met het Nieuwe Werken. Daarom is Ubink ingeschakeld om zowel de coördinatie als de uitvoering van dit project uit te voeren.

 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden in de Rabotoren heeft Ubink Bouw en Onderhoud veel meegedacht met opdrachtgever Rabobank Almere. Hierdoor was het een goed en geslaagd project waar Ubink met veel aandacht en genoegen aan heeft gewerkt.

 

 

Ubink realiseert nieuwe inrichting Rabotoren Almere

Opdrachtgever: Rabobank
Aannemer: Ubink Bouw en Onderhoud
Uitvoerder: Ubink Bouw en Onderhoud